מכללת שאנן 17.5.16

מאחורי הקלעים של העשייה החדשותית וטיפים למינוף תקשורתי של בית הספר