פתיחת כנס הרצליה בבית הנשיא

וקס פתיחת כנס הרצליה 14.6.16