קרדיט פנחס ברחי

הנחיית טקס מצטיינים/ות מתנדבי השירות לאומי-אזרחי 15.5.17